KREATIVITET UTAN GRÄNSERPÅ KLANGBRUKET SKRIVER OCH PRODUCERAR VI MUSIK - OCH VI ÄLSKAR EN UTMANING